2019 RESULTAT

Saltfjorden - vintertelling av sjøfugl

E-post til NOF Bodø lokallag

Sist oppdatert: 04.03.2019

 

Webansvarlig: NOF Bodø lokallag 

v/Tor Egil Kvalnes

                                                          

Tellingen direkte: www.kvalnesfoto.com/nof

På oppdrag fra NINA (Norsk institutt for naturforskning) gjennomfører NOF Bodø lokallag (Norsk ornitologisk forening, Bodø lokallag) årlig telling av overvintrende sjøfugler i Saltfjorden i Nordland.

Tellinga i 2019 ble avviklet lørdag 9. februar.

 

For tellinga 2019 gjaldt følgende:

Framgangsmåte: All telling ble foretatt fra land med kikkert og teleskop. 

 Nøyaktighet: Hovedtyngden var på +/- 5%.

Temperatur: Lå stort sett mellom -1 og -5 grader.

 Nedbør: Ingen nedbør. Delvis skyet.

 Vind: Vind fra flau vind til bris. Vindretning hovedakelig SØ, og lenger ut i fjordsystemet N og NØ.

 Bølgehøyde: I enkelte områder var det blankstille, mens i andre områder dominerte småbølger.

 Sikt: Meget god sikt.

 Is: En del is i fjæra enkelte steder. Isfritt på sjøen, med særlig unntak av de indre delene av sone 32 (Misværfjorden), sone 41 (Botnvika), sonene 56-58 (Valnesfjorden), sone 61 (Vågsbotn).