2017 RESULTAT

Saltfjorden - vintertelling av sjøfugl

E-post til NOF Bodø lokallag

Sist oppdatert: 04.03.2017

 

Webansvarlig: NOF Bodø lokallag 

v/Tor Egil Kvalnes

www.fuglesiden.com/nof                                                                 

Tellingen direkte: www.kvalnesfoto.com/nof

På oppdrag fra NINA (Norsk institutt for naturforskning) gjennomfører NOF Bodø lokallag (Norsk ornitologisk forening, Bodø lokallag) årlig telling av overvintrende sjøfugler i Saltfjorden i Nordland.

Tellinga i 2017 ble avviklet lørdag 11. februar.

 

For tellinga 2017 gjaldt følgende:

Framgangsmåte: All telling ble foretatt fra land med kikkert og teleskop. 

 Nøyaktighet: Hovedtyngden var på +/- 5%.

Temperatur: Lå mellom -1 og -5 grader. Kaldest lengst inn i fjorden.

 Nedbør: Ingen nedbør først på dagen, lette snøbyger på ettermiddagen, særlig i ytre strøk. Lettskyet, enkelte solgløtt først på dagen.

 Vind: Vind fra flau vind til bris. Vindretning mellom Ø og SØ.

 Bølgehøyde: I enkelte områder var det blankstille, mens i andre områder dominerte småbølger.

 Sikt: Meget god sikt, dårlig sikt i snøbygene.

 Is: En del is i fjæra enkelte steder. Isfritt på sjøen, med særlig unntak av de indre delene av sone 24 (Elvefjorden), de indre delene av sone 32 (Misværfjorden), sone 41 (Botnvika), sonene 56-59 (Valnesfjorden), sone 61 (Vågsbotn). Det er ikke vanlig at hele Valnesfjorden er islagt.