2019 RESULTAT

Saltfjorden - vintertelling av sjøfugl

E-post til NOF Bodø lokallag

 

Sone 1-2


Sone 3-10

Sone 11-14

Sone 15-16, 26-27


Sone 17-25


Sone 28-30, 63-64

Sone 31-36

Sone 37-43

Sone 44-47

Sone 48-54

Sone 55-59

Sone 60-62