2019 RESULTAT

Saltfjorden - vintertelling av sjøfugl
Tellerne
Hele fjorden
Områder
Soner - kart
Statistikk
Sum omr.
Sum
Slutt

E-post til NOF Bodø lokallag

Sum områder

Utbredelse i Saltfjorden, 2019

Omr. 1: Bodø havn, med Nyholmsundet og Kvalvika. Sone 1.

Omr. 2: Yt. Saltfjorden, unnt. Saltstraumen og Straumøya. Sone 2-14.

Omr. 3: Saltstraumen og nærområdene innenfor. Sone 15, 16, 26 og 27.

Omr. 4: Straumøya, Ytre Sunnan, Fjellvika og Elvefjorden, unntatt Saltstraumen. Sone 17-25.

Omr. 5: Nærområdet innenfor Saltstraumen. Sone 28, 29, 63 og 64.

Omr. 6: Vågsnes-Valnesfjord. Sone 55-62.

Omr. 7: Klungsetvika-Alvnes. Sone 48-54.

Omr. 8: Leivset og Fauskevika. Sone 44-47.

Omr. 9: Saltdalsfjorden. Sone 36-43.

Omr. 10:Misværfjorden og Ljønesøya. Sone 30-35.

 

 

Område

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ærfugl

322 318 2 27 2 230

Praktærfugl

1

Havelle

8 52

Stokkand

28 30 64 64 32 34 26

Stjertand

Krikkand

Brunnakke

Svartand

10 2 14

Sjøorre

3 27

Kvinand

1 6 4 1 39

Toppand

Bergand

1

Siland

6 32 18 4 8 42 1 1 7

Laksand

Lappfiskand

Dykkand ub

Gressand ub
And ub

Gravand

Grågås

Sangsvane

Lomvi

Alke

Alke/lomvi

Teist

1 6 2

Alkekonge

Lunde

Alkefugl ub

Fjæreplytt

8 1 23 72

Rødstilk

Småvader ub

Sothøne

Horndykker

Gråstr.dykker

Dykker ub

Smålom

1

Storlom

Gulnebblom

1

Islom

Gulnebblom/islom

Lom ub.

Storskarv

94 19 34 41 42 18 7 2 9

Toppskarv

Skarv ub

Gråhegre

4 41 42 30 2

Gråmåke

50 31 170 10 26 31 8 94 44

Svartbak

9 15 7 3 4 1 1 3

Fiskemåke

2 1 8

Sildemåke

Krykkje

5

Hettemåke

Grønlandsmåke

Polarmåke

Stormåke ub

Måke ub

Dvergmåke

Havørn

1 1 2 6 1 2 2

Kongeørn

Jaktfalk

Tårnfalk

Spurvehauk

Storjo