2018 RESULTAT

Saltfjorden - vintertelling av sjøfugl
Tellerne
Hele fjorden
Områder
Soner - kart
Statistikk
Sum omr.
Sum
Slutt

E-post til NOF Bodø lokallag

Sum områder

Utbredelse i Saltfjorden, 2018

Omr. 1: Bodø havn, med Nyholmsundet og Kvalvika. Sone 1.

Omr. 2: Yt. Saltfjorden, unnt. Saltstraumen og Straumøya. Sone 2-14.

Omr. 3: Saltstraumen og nærområdene innenfor. Sone 15, 16, 26 og 27.

Omr. 4: Straumøya, Ytre Sunnan, Fjellvika og Elvefjorden, unntatt Saltstraumen. Sone 17-25.

Omr. 5: Nærområdet innenfor Saltstraumen. Sone 28, 29, 63 og 64.

Omr. 6: Vågsnes-Valnesfjord. Sone 55-62.

Omr. 7: Klungsetvika-Alvnes. Sone 48-54.

Omr. 8: Leivset og Fauskevika. Sone 44-47.

Omr. 9: Saltdalsfjorden. Sone 36-43.

Omr. 10:Misværfjorden og Ljønesøya. Sone 30-35.

 

 

Område

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ærfugl

394 8 278 2 44 5 292

Praktærfugl

1

Havelle

8 40 5 28

Stokkand

25 82 17 180 32 10 27

Stjertand

Krikkand

Brunnakke

Svartand

12 5 1 6 9

Sjøorre

14 69 2 15

Kvinand

3

Toppand

Bergand

Siland

19 2 49 37 2 2 7

Laksand

19 9

Lappfiskand

Dykkand ub

Gressand ub
And ub

Gravand

Grågås

Sangsvane

Lomvi

Alke

Alke/lomvi

Teist

4

Alkekonge

Lunde

Alkefugl ub

Fjæreplytt

8 62

Rødstilk

Småvader ub

Sothøne

Horndykker

Gråstr.dykker

Dykker ub

Smålom

1

Storlom

Gulnebblom

4

Islom

2

Gulnebblom/islom

Lom ub.

Storskarv

14 182 23 36 12 19

Toppskarv

1 1

Skarv ub

Gråhegre

18 58 2 4

Gråmåke

35 44 162 2 42 19 47 16 25

Svartbak

3 10 13 10 3 4 1 2

Fiskemåke

2 12

Sildemåke

Krykkje

3

Hettemåke

Grønlandsmåke

2

Polarmåke

Stormåke ub

Måke ub

4 2

Dvergmåke

Havørn

2 2 5 2 4 1 1 1 1

Kongeørn

Jaktfalk

Tårnfalk

Spurvehauk

Storjo