2017 RESULTAT

Saltfjorden - vintertelling av sjøfugl
Tellerne
Hele fjorden
Områder
Soner - kart
Statistikk
Sum omr.
Sum
Slutt

E-post til NOF Bodø lokallag

Sum områder

Utbredelse i Saltfjorden, 2017

Omr. 1: Bodø havn, med Nyholmsundet og Kvalvika. Sone 1.

Omr. 2: Yt. Saltfjorden, unnt. Saltstraumen og Straumøya. Sone 2-14.

Omr. 3: Saltstraumen og nærområdene innenfor. Sone 15, 16, 26 og 27.

Omr. 4: Straumøya, Ytre Sunnan, Fjellvika og Elvefjorden, unntatt Saltstraumen. Sone 17-25.

Omr. 5: Nærområdet innenfor Saltstraumen. Sone 28, 29, 63 og 64.

Omr. 6: Vågsnes-Valnesfjord. Sone 55-62.

Omr. 7: Klungsetvika-Alvnes. Sone 48-54.

Omr. 8: Leivset og Fauskevika. Sone 44-47.

Omr. 9: Saltdalsfjorden. Sone 36-43.

Omr. 10:Misværfjorden og Ljønesøya. Sone 30-35.

 

 

Område

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ærfugl

139 24 490 22 138

Praktærfugl

1 1

Havelle

15 38 8 100 9 5

Stokkand

50 47 12 24 54 40 75 1 28

Stjertand

                   

Krikkand

                   

Brunnakke

                   

Svartand

20 15 9 5 15 17

Sjøorre

39 6 10 37 79 4 45

Kvinand

4 3 64

Toppand

  14 1

Bergand

  3

Siland

36 21 9 38 18

Laksand

Lappfiskand

 

Dykkand ub

 
Gressand ub  
And ub 2

Gravand

                   
Grågås

Sangsvane

3

Lomvi

                   

Alke

Alke/lomvi

                   

Teist

2 4 6 1

Alkekonge

2

Lunde

Alkefugl ub

Fjæreplytt

2 11

Rødstilk

Småvader ub

Sothøne

Horndykker

4

Gråstr.dykker

Dykker ub

                   

Smålom

1 12

Storlom

Gulnebblom

7

Islom

1

Gulnebblom/islom

Lom ub.

Storskarv

17 85 71 8 3 19 6 15

Toppskarv

3

Skarv ub

11 53

Gråhegre

2 25 43 1 6

Gråmåke

27 153 130 76 1 55 12 2 90 99

Svartbak

27 7 3 1 8 5 4 15

Fiskemåke

3 7

Sildemåke

Krykkje

Hettemåke

             
   

Grønlandsmåke

                 

Polarmåke

Stormåke ub

Måke ub

Dvergmåke

Havørn

18 5 1 5 6 1 1

Kongeørn

1

Jaktfalk

Tårnfalk

Spurvehauk