2017 RESULTAT

Saltfjorden - vintertelling av sjøfugl
Tellerne
Hele fjorden
Områder
Soner - kart
Statistikk
Sum omr.
Sum
Slutt

E-post til NOF Bodø lokallag

Telleansvarlige 2017:

Soner

Teller

Telefon

Merknad

1-2

Thor Edgar Kristiansen 911 68520  

3-10

Torbjørn Pedersen 976 68948  
11-14 Frode-Ketil Pettersen 908 95716  
15-16, 26-27 Jan Wasmuth 75 56 26 54 / 900 92698 (Jan)

952 54765 (Britt Andersen)

 
17-25 Arkadiusz Suchecki 940 11643  
28-30, 63-64 Magnhild Johansen 986 21857  
31-36 Thorbjørn Aakre 472 98525
37-43 Johan Åge Asphjell 75 69 08 86 / 976 05341  
44-47. Fra NØ: 35-38 Tor Egil Kvalnes 908 97381  
48-52 Viggo Albertsen 918 29781  
53-54 Gunnar Rofstad 75 64 28 21 / 412 76021  
55-59 Joar Mathisen 901 89604  
60-62 Ole Eirik Torsteinsen 915 82375  
De telleansvarlige har også med seg andre tellere der det er aktuelt. 

 

Tellekorps 2017:

Soner

Tellere Adresse Kjørte km + evt bomavgift

1-2

Thor Edgar Kristiansen

Hellåsv 5B, 8011 Bodø

165 + 57,-

 

Joar Mathisen

Daligfoten 5, 8015 Bodø

 

3-10

Torbjørn Pedersen

Hammarn 28H, 8003 Bodø

76 + 51,-

Trond Pedersen Hammarn 28H, 8003 Bodø
11-14 Frode-Ketil Pettersen Fredensborgv 114, 8005 Bodø
  Øivind Mikaelsen Regine Normannsv 22A, 8019 Bodø  
Terje Øiesvold Rensåsgata 8, 8005 Bodø

15-16, 26-27

Jan Wasmuth

Skeidhaugen 15, 8013 Bodø 80 + 86,-
  

Britt Anderssen

Tronds v 6B, 8008 Bodø

17-25

Arkadiusz Suchecki

Solliveien 39, 8011 Bodø                                  

146 + 80,-

28-30, 63-64

Magnhild Johansen                     

Furulia 4, 8050 Tverlandet


Kari Angelsen Hokkåsflata 13, 8028 Bodø 107 + 86,-
31-36 Thorbjørn Aakre Storbjørnen 13, 8029 Bodø 145 + 86,-

38-43

Johan Å. Asphjell

Skogstjerna 14, 8250 Rognan

58

44-47. Fra NØ: 35-38 

Tor Egil Kvalnes

Unnliv 30, 8023 Bodø

141 + 98,-

48-52 Viggo Albertsen Høglia 63, 8027 Bodø 127 + 42,-
Tuva Iselin Albertsen Høglia 63, 8027 Bodø

53-54

Gunnar Rofstad

Trivselsveien 95, 8214 Fauske


 

Hanne Etnestad

Trivselsveien 95, 8214 Fauske


55-59

Joar Mathisen

Daligfoten 5, 8015 Bodø

 

 

Thor Edgar Kristiansen Hellåsv 5B, 8011 Bodø

 

60-62

Ole Eirik Torsteinsen 

Tverlandsveien 395, 8050 Tverlandet 12