2018 RESULTAT

Saltfjorden - vintertelling av sjøfugl
Tellerne
Hele fjorden
Områder
Soner - kart
Statistikk
Sum omr.
Sum
Slutt

E-post til NOF Bodø lokallag

Telleansvarlige 2018:

Soner

Teller

Telefon

Merknad

1-2

Joar Mathisen 901 89604  

3-10

Torbjørn Pedersen 976 68948  
11-14 Frode-Ketil Pettersen 908 95716  
15-16, 26-27 Jan Wasmuth 75 56 26 54 / 900 92698 (Jan)

952 54765 (Britt Andersen)

 
17-25  Misforståelse hindret telling
28-30, 63-64 Terje Øiesvold 913 28933  
31-36 Thorbjørn Aakre 472 98525
37-43 Johan Åge Asphjell 75 69 08 86 / 976 05341  
44-47. Fra NØ: 35-38 Tor Egil Kvalnes 908 97381  
48-52 Viggo Albertsen 918 29781  
53-54 Hanne Etnestad 916 22006  
55-59 Joar Mathisen 901 89604  
60-62 Ole Eirik Torsteinsen 915 82375  
De telleansvarlige har også med seg andre tellere der det er aktuelt. 

 

Tellekorps 2018:

Soner

Tellere Adresse

 1-2

Joar Mathisen

Daligfoten 5, 8015 Bodø

3-10

Torbjørn Pedersen

Hammarn 28H, 8003 Bodø
Bjørgunn Pedersen Hammarn 28H, 8003 Bodø
11-14 Frode-Ketil Pettersen Fredensborgv 114, 8005 Bodø
  Øivind Mikaelsen Regine Normannsv 22A, 8019 Bodø
Terje Øiesvold Rensåsgata 8, 8005 Bodø

15-16, 26-27

Jan Wasmuth

Skeidhaugen 15, 8013 Bodø
  

Britt Anderssen

Tronds v 6B, 8008 Bodø

17-25

Arkadiusz Suchecki

Solliveien 39, 8011 Bodø                                  

28-30, 63-64

Terje Øiesvold                     

Rensåsgata 8, 8005 Bodø

Jan Georg Gulstad
31-36 Thorbjørn Aakre Storbjørnen 13, 8029 Bodø

38-43

Johan Å. Asphjell

Skogstjerna 14, 8250 Rognan

44-47. Fra NØ: 35-38 

Tor Egil Kvalnes

Unnliv 30, 8023 Bodø

48-52 Viggo Albertsen Høglia 63, 8027 Bodø

53-54

Gunnar Rofstad

Trivselsveien 95, 8214 Fauske


 

Hanne Etnestad

Trivselsveien 95, 8214 Fauske


55-59

Joar Mathisen

Daligfoten 5, 8015 Bodø

 

60-62

Ole Eirik Torsteinsen 

Tverlandsveien 395, 8050 Tverlandet